AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Sagax lyhyesti

Liikeidea

Sagax on kiinteistösijoitusyhtiö, jonka liiketoimintaa ovat investoinnit kaupallisiin kiinteistöihin erityisesti varasto- ja pienteollisuussektoreilla.

Tavoite

Yhtiön tavoite on tuottaa korkein mahdollinen riskioikaistu tuotto yhtiön osakkeenomistajille.

Strategia lyhyesti

Sagaxin tavoite on kasvattaa operatiivista tulosta pitkällä aikavälillä. Pitkät vuokrasopimukset ja korkositoumukset luovat edellytykset tehokkaalle oman pääoman käytölle ja varmistavat hyvän tuoton kiinteistöistä.

Sagax tavoittelee hallinnon tehokkuutta ja matalaa operatiivista riskiä.

Sagax kasvaa kiinteistöhankinnoilla ja lisäinvestoinneilla nykyisiin kiinteistöihin.

Kiinteistöt

AB Sagaxin kiinteistöomistus 31.3.2017 oli 2 315 000 neliömetriä jakautuen 432 kiinteistöön. Suomen osuus tästä on 961 000 neliömetriä jakautuen 250 kiinteistöön.

Ennuste

Vuoden 2017 operatiivinen tulos, eli tulos ennen arvonmuutoksia ja veroja, olemassa olevalla kiinteistökannalla ja tällä hetkellä tiedossa olevilla kaupoilla, on arviolta 1 290 miljoonaa kruunua.

Tilanne 31.3.17

Kiinteistöjen markkina-arvo


Konsernin vuokratuottoarvo

AB Sagax, Keskuskatu 5B, PL 800,  00101 Helsinki, Puhelin 010 320 0320