AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Kiinteistöt

31.3.2017 AB Sagaxin omistuksessa  oli 432 kiinteistöä ja vuokrattava pinta-ala oli 2 315 000
neliömetriä. Vuokrasopimusten keskimääräinen pituus oli 6,9 vuotta ja taloudellinen vuokrausaste oli 94 %.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty kiinteistöomaisuuden jakautuminen 31.3.17.

 

Alue            
Kiinteistöjen lkmVuokrattava pinta-ala, m²Osuus vuokra-arvostaOsuus markkinarvosta
Tukholma 74
610 000
31 % 31 %
Helsinki
68
483 000 26 %  25 %
Pariisi 33 127 000 5 % 5 %
Alankomaat 9 63 000 3 % 3 %
Muu Ruotsi
49
436 000
11 %  12 %
Muu Suomi 182
478 000
17 %  17 %
Muu Eurooppa
17
118 000
7 %  7 %
Yhteensä 432
2 315 000
 100 %
 100 %
AB Sagax, Keskuskatu 5B, PL 800,  00101 Helsinki, Puhelin 010 320 0320